STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 REGULAMIN GCI
 Informacje o GCI
 GCI w Dolnośląskim
 Ważne adresy
 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW
 INFORMATOR DLA LICEALISTÓW
 Agencja Rozwoju Regionalnego w Nowej Rudzie
 Mikoprzedsiębiorstwa-Ostatnia szansa!
 FUNDUSZ POŻYCZKOWY
Dofinansowane przez
Ministerstwo Gospodarki
i Pracy
w ramach
Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów
"Pierwsza Praca"
 • Mikoprzedsiębiorstwa-Ostatnia szansa!

  MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA-OSTATNIA SZANSA SKORZYSTANIA Z DOTACJI

  Informujemy o możliwości naboru wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 3.4

  Jeżeli prowadzicie Państwo firmę krócej niż 3 lata i zatrudniacie mniej niż 10 pracowników możecie skorzystać z 65% dofinansowania na doradztwo i inwestycje!!!

  Wsparciu unijnemu mogą podlegać następujące działania:

  • Specjalistyczne usługi doradcze firm akredytowanych przez PARP (badanie rynku, usługi informacyjne, analizy)
  • Nabycie lub wytworzenie środków trwałych tj. budowle
  • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (prawa patentowe itd.)
  • Nabycie środków transportu drogowego, jeżeli przedsiębiorca nie należy do sektora transportowego.
  • Nabycie gruntów do 10% wartości projektu

  Wielkość dotacji nie może być wyższa od 5 000 EURO tj.20 000zł w przypadku projektu doradczego i przewyższać 50 000 EURO tj. ok 200 000 zł w przypadku projektu inwestycyjnego.