STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 REGULAMIN GCI
 Informacje o GCI
 GCI w Dolnośląskim
 Ważne adresy
 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW
 INFORMATOR DLA LICEALISTÓW
 Agencja Rozwoju Regionalnego w Nowej Rudzie
 Mikoprzedsiębiorstwa-Ostatnia szansa!
 FUNDUSZ POŻYCZKOWY
Dofinansowane przez
Ministerstwo Gospodarki
i Pracy
w ramach
Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów
"Pierwsza Praca"
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Nowej Rudzie

  DOLNOŚLĄSKI REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY

  Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w kategorii mikro lub małego przedsiębiorstwa, działasz na rynku dłużej niż 3 miesiące a Twoim miejscem działalności jest teren województwa dolnośląskiego i masz już wyraźnie określony cel, na który zamierzasz uzyskać pożyczkę, zwróć się o pomoc do Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie.

  ARR "AGROREG" S.A. udziela pożyczek ze środków Dolnośląskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (DRFP).

  Pożyczki przeznaczone są na przedsięwzięcia inwestycyjne w tym na rzecz ochrony środowiska przyczyniające się do uzyskania efektu ekologicznego:

  • budowę i modernizację oczyszczalni ścieków 
  • budowę sieci kanalizacyjnych do istniejących lub nowobudowanych oczyszczalni ścieków
  • przedsięwzięcia mające na celu ogranicznie emisji zanieczyszczeń do powietrza
  • wykorzystnie lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz biopaliw
  • odzysk i recykling odpadów a zwłaszcza odpadów opakowaniowych
  • rozwój i wdrażanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów
  • a także na zakup środków obrotowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym.

  WARUNKI:

  • Maksymalna kwota pożyczki do 120 000 PLN,maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy,dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji,prowizja 3%kwoty pożyczki,minimalny wkład własny 20% wartości inwestycji,wymagane pełne zabezpieczenie pożyczki.