STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 REGULAMIN GCI
 Informacje o GCI
 GCI w Dolnośląskim
 Ważne adresy
 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW
 INFORMATOR DLA LICEALISTÓW
 Agencja Rozwoju Regionalnego w Nowej Rudzie
 Mikoprzedsiębiorstwa-Ostatnia szansa!
 FUNDUSZ POŻYCZKOWY
Dofinansowane przez
Ministerstwo Gospodarki
i Pracy
w ramach
Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów
"Pierwsza Praca"
 • REGULAMIN GCI
  1. Gminne Centru Informacji stanowi wyodrębnioną formę działalności Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju i działa w jego strukturze.
  2. Gminne Centrum Informacji czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.00.
  3. Każdy użytkownik korzystający z GCI powinien przed przystąpieniem do pracy zapoznac się z regulaminem.
  4. Korzystanie z usług GCI w zakresie objętym podstawową działalnością oraz w części usług dodatkowych jest bezpłatne.
  5. Stanowiska komputerowe oraz pozostały sprzęt biurowy dostępny jest tylko podczas obecności pracownika i pod jego nadzorem.
  6. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oprogramowanie zainstalowanie na tych komputerach. Niedopuszczalne jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania.
  7. Klienci korzystający z usług GCI zobowiązani są okazać dokument tożsamości oraz wpisać się do rejestru użytkowników.
  8. Przy korzystaniu z Internetu zabronione jest przeglądanie stron o terściach szkodliwych społecznie.
  9. Za garderobę i inne przedmioty należące do użytkowników Gminne Centrum Informacji nie odpowiada.
  10. W pomieszczeniu GCI obowiązuje zakaz palenia  tytonie, spożywania posiłków oraz alkoholu.
  11. Maksymalny czas korzystania ze stanowiska komputerowego dla jednej osoby wynosi 120 minut w ciągu jednego dnia.
  12. Klienci GCI ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
  13. Klienci GCI zobligowani są do zgłaszania wszelkich usterek sprzętu przed i po zakończonej pracy
  14. Usługi kserowania, skanowania i faksowania wykonują osobiście pracownicy GCI.
  15. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków orzaz osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu nie mogą korzystać z usług GCI orzaz mogą zostać usunięte z GCI